گاز جامد

твердый газ концепция создания

منظور از محصول

در جهان تعداد زیادی از میدانهای گازی هست. در ارتباط با موقعیت دور افتاده آنها از مصرف کنندگان اصلی گاز لازم است مبالغ فوق العاده برای ساخت تأسیسات حمل گاز طبیعی هزینه کنیم. (برای مثال لوله کشی 300 کیلو متر خط لوله گاز 500 میلیون دلار هزینه دارد).
بعد از ساختن خط لوله یک مشکل دیگر پیش می آید – یعنی وابستگی به یک مصرف کننده خاصی. در صورتی که وضعیت بازار تغییر کند عوض فوری مصرف کنندگان امکان پذیر نمی باشد.
حجم عظیم گاز همراه می سوزد یا بطور غیر مؤثر اتلاف می شود.
استفاده از انواع سوخت آلترناتیو برای خودرو، هواپیما، موشک و سایر وسایل حمل تا به حال موفق نیست.
گاز جامد برای حل مشکلات مذکور طراحی شد.

خواص گاز جامد

حمل با هر نوع وسیله با استفاده از مخازن سرمازا امکان پذیر است؛
کاربرد: سوخت مؤثر برای هر نوع وسیله نقلیه؛
حمل با هر نوع وسیله با استفاده از مخازن سرمازا امکان پذیر است؛
کاربرد: سوخت مؤثر در هر زمینه فعالیت انسان؛
گاز جامد بر خلاف گاز مایع طبیعی ایمن است.
دستگاه برای بر گرداندن گاز جامد به حالت عادی طراحی شده است.
هر نوع گاز می شود به حالت جامد بر گردانید.
حجم آن به 40 در صد کمتر از حجم گاز طبیعی مایع شده.
خط لوله برای حمل آن لازم نیست.

خواص

گاز متان برای نمونه خواص گاز جامد بر اساس. دوغاب متان – مخلوط متان جامد و مایع با غلظت فاز جامد β = 50 % است. چگالی – 483.93 کیلو گرم بر متر مکعب، فشار – 0.01172 مگا پاسکال، حرارت – 90.68 کلوین. مخلوط دارای گران روی است و می تواند با پمپ انتقال شود. تزریق نیتروژن به مخزن تا سطح فشار جوی امکان پذیر است. یک کیلو گاز جامد در شرایط عادی دارای 700 (هفت صد) متر مکعب گاز است.

مثال

در صورتی که وسیله خودرو مجهز با بطری پر از گاز جامد و دارای ابعاد استانداردی باشد شما می توانید بدون نیاز به سوخت گیری 2500 کیلو متر راه بروید.
با توجه به آن که هر نوع گاز می شود به حالت جامد بر گردانید امکان استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت خودرو به وجود می آید.

مثال

گاز جامد می شود از میدان نفتی یا گازی تولید کرد و به طور مستقیم به مصرف کنندگان بدون استفاده از خطوط لوله فشار بالا تحویل داد که این امر موجب صرفه جویی صدها میلیون دلار به خاطر عدم نیاز به عملیات ساختمانی خواهد شد. عدم نیاز به میانجیها در سلسله خرید و فروش موجب افزایش قیمت افزوده به 1000 در صد خواهد شد. قیمت گاز در میدان 30 دلار برای 1000 متر مکعب است و قیمت فروش به مصرف کننده نهایی – 400 دلار برای 1000 متر مکعب خواهد بود.

مثال

تحویل گاز جامد مستقیماً به مصرف کنندگان امکان پذیر است:
- بطری 50-لیتری گاز جامد نصب شده در خانه با مساحت 250 متر مربع امکان گرمایش و برقرسانی در آن را ظرف 4-5 ماه خواهد بخشید.
عوض فوری مصرف کننده در بازار جهانی هیچ وابستگی به خطوط لوله ندارد (امروز اروپا و فردا ژاپن).
تولید از میدانهای دور افتاده غیر اقتصادی.
امکان دریافت حد اکثر درآمد از گاز همراه.

روند تولید گاز جامد

روند تولید گاز جامد

مشخصات دستگاه تولید گاز جامد.

1- آبگونساز گاز طبیعی.
2 – فیلتر.
3 - مخزن - انبار متان مایع.
4 – دستگاه تولید دوغاب.
5 – تفکیک گر.
6 – مخزن – انبار مواد دوغابی (استفاده از مخزن – انبار گاز مایع امکان پذیر است).
7 - دستگاه تزریق.
8 – کمپرسور یا آبگونساز گاز.
9 – مخزن میانی (استفاده از مخزن اصلی 3 امکان پذیر است).

REGISTER

ок
FORGOT PASSWORD