نمایشگاهها و رویدادها

OGIC - 2010 مومبای، کشور هندوستان

OGIC - 2010 مومبای، کشور هندوستان
20.01.2010-22.01.2010تاریخ اجرای نمایشگاه :
مومبای: شهر
)Renaissance Hotelهتل رنسانس( : سایت نمایشگاه
کنفرانس نفت گاز هندی و نمایشگاه شرکت" س.پ.یه"- کنفرانس فنی چند رشته ای با کیفیت بالا و نمایشگاه تکنولوژی معاصر نوآوری می باشد.
سایر عکسها:

کلگری 2010 کشور کانادا

کلگری  2010 کشور کانادا
19.10.2010-21.10.2010:تاریخ اجرای نمایشگاه
کلگری: شهر
BMO Center at Stampede Park مرکز" ب.م. آ." در استامپده پارک - : سایت نمایشگاه
کنفرانس بین المللی نفت و گاز
سایر عکسها:

نمایشگاهها و رویدادها رومانی 2008

نمایشگاهها و رویدادها رومانی 2008
26.10.2008-26.11.2008 :تاریخ اجرای نمایشگاه
:شهر
:سایت نمایشگاه
: عکس های بیشتر

سیرآیل 2008 سوریه ،دمشق

سیرآیل 2008   سوریه ،دمشق
07.04.2008-10.04.2008 تاریخ اجرای نمایشگاه
دمشق :شهر
International Fair Grounds:سایت نمایشگاه.
نمایشگاهSyroil تنها نمایشگاه نفت و گاز در سوریه است، که تاثیر عمیقی اجتماعی دارد و همواره نمایشدهنده ها و مهمانان را هم از کشورهای منطقه ای، هم از کشور های دور جذب می نماید.این نمایشگاه هر دو سال يک بار با حمایت وزارت نفت و منابع معدنی سوریه برگذار می شود.
سایر عکسها:

نمایشگاه آدیپک 2008

نمایشگاه آدیپک 2008
03.11.2008-06.11.2008: تاریخ اجرای نمایشگاه
ابو ظبی :شهر
سایت نمایشگاه: مرکز نمایشگاه های بین المللی ابو ظبی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در ابو ظبی و کنفرانس "ادیپک 2008 " برای سیزدهمین بار در امارات متحده عربی و برای اولین بار در مرکز مجدد نمایشگاهی "آدنک" دارای مساحت بیش از 57000 متر مربع، زیرساخت های مدرن، اطاق های مجهزبرای مذاکرات ، کافه ها و پارکینگ برای 7500 اتوموبیل ومرکز کنفرانس، برگزار شد. بیش از 1500 شرکت نفت . گاز و نفت و شیمیای از 66 کشور دنیا ، از جمله روسیه، در کنفرانس حاضر شرکت می کردند. این رویدادی که تا 6 نوامبرادامه داشت، یکی از مهمترین رویدادهایی در تاریخ اجرای نمایشگاه از سال 1984 بود. مساحت سالن های نمایشگاهی 55 هزار متر مربع و مساحت سالن مرکزی 28 هزار متر مربع است. چهل هزار نفر مهمان از آن بازدید کردند.
سایر عکسها:
Start  1  2 3 End

REGISTER

ок
FORGOT PASSWORD