نمایشگاهها و رویدادها

ایتالیا 2008 رُم؛ ایتالیا

ایتالیا 2008 رُم؛ ایتالیا
تاریخ اجرای نمایشگاه
شهر: رُم
سایت نمایشگاه
سایر عکسها:

مسکو 2008 روسیه

مسکو 2008 روسیه
23.06.2008 - 27.06.2008: تاریخ اجرای نمایشگاه
شهر: مسکو
سایت نمایشگاه: مجتمع نمایشگاه مرکزی " اکسپو سنتر"
نمایشگاه " نفت و گاز" بزرگترین نمایشگاه بخشی درصنعت نفت و گاز می باشد . رویدادی که دارای نشان افتخار از طرف انجمن جهانی صنعت نمایشگاه (UFI) و اتحادیه روسی نمایشگاهها است، در سطح جهانی و تحت حمایت اطاق بازارگانی روسیه بر گزار شد و به طور سنتی تخت پشتی بانی وزارت صنعت و انرژی روسیه انجام می شود.
سایر عکسها:

مادرید 2008 کشور اسپانیا

مادرید 2008 کشور اسپانیا
29.06.2008 - 03.07.2008: تاریخ اجرای نمایشگاه
مادرید: شهر
کنگره جهانی نفت مهمترین واقعه در صنعت نفت است، که توسط اعضای هیئت از کنگره جهانی نفت (WPC) برگزار می شود.هر سه سال یک بار هزاران نفراز کارشناسان تمام مناطق دنیا با دعوت هیئت کنگره جهانی نفت (WPC) برای آشنا شدن با معاصرترین تکنولوژی استخراج نفت و گاز و روش های مدیریت، جمع می شوند.فرصت منحصر به فرد برای بررسی روند توسعه صنعت و برقراری ارتباط مورد نیاز با شرکت های عمده نفت و گاز برای شرکت کننده گان کنگره فراهم می گردد.
سایر عکسها:
Start  1  2  3  End

REGISTER

ок
FORGOT PASSWORD